Wymagany wiek dla kategorii

18
KATEGORIA B
18
KATEGORIA A2
24
KATEGORIA A
20
KATEGORIA A jeśli kursant posiada od minimum 2 lat prawo jazdy kategorii A2

W NASZEJ OFERCIE

Każda osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem,
może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego do
uzyskania prawa jazdy. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć kurs i uzyskać
prawo jazdy za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów

Podniesienie uprawnień z kategorii niższej na wyższą tzn. z A1 na A2 lub A, z A2 na A lub z
B1 na B odbywa się tylko poprzez odbycie zajęć praktycznych w ilości godzin o połowę mniejszą
niż przewidziane dla szkolenia podstawowego praktycznego z danej kategorii.

  • CENA do uzgodnienia
    Podniesienie kategorii A1 na A2 lub A,A2 na A B1 na B
  • ZAPISZ SIĘ